SkartovanieArchivov.sk
Skartovanie archívov je prostriedkom proti zneužitiu dôverných údajov.
 
Vyradenie už nepotrebných dokumentov
1. Potreba väčšiny dokumentov sa raz skončí a sú vyradené z archívu.
 
Preprava v uzamknutých kontajneroch z vášho archívu až ku skartačnému stroju
2. EKOway s.r.o. pre vás zaistí bezpečnú a dôveryhodnú skartáciu už nepotrebných dokumentov.
 
Po skartácii dokumentov vzniknú drobné časti
3. Z dokumentov po skartácií vznikne papierová drť, z ktorej je takmer nemožné zložiť pôvodný dokument.
 
Skartácia dokumentov je zakončená premiešaním a lisovaním
4. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti skartácie sú prúžky dokumentov následne premiešané a zlisované.

Skartovanie archívov

Vyraďovacie konanie a fyzická likvidácia (skartácia) vyradených spisov bez trvalej archívnej hodnoty. EKOway sa špecializuje na poskytovanie služieb v oblasti dôvernej skartácie dokumentov, kde sú naše služby na mieru prispôsobené požiadavkám klienta tak, aby boli v súlade s právnymi predpismi a zabezpečili klientovi aj jeho zamestnancom absolútnu ochranu jeho citlivých, dôverných a tajných informácií, s ktorými nakladá.

Pre koho je určená Skartovanie archívov, dokumentov a nosičov dát.

Pre spoločnosti a verejné inštitúcie disponujúce množstvom dokumentov a dát citlivej povahy. Uchovávanie týchto dokumentov a dát vyplýva zo Zákona o archívoch a registratúrach a ďalších právnych predpisov - Zákona o účtovníctve , Zákona o DPH apod . Všetky tieto dokumenty a dáta je potrebné po ich použití najprv archivovať a následne musia byť po lehote uloženia tieto dokumenty skartované a dátové nosiče bezpečne likvidované. Bezpečné skartovanie dát a dokumentov je určené ako pre SZČO, pre malé a stredne veľké firmy a tiež pre veľké koncerny a inštitúcie.

Ak chcete vedieť, aký bude presný proces skartácie dokumentov a elektronických dát od prevzatia až do finálneho využitia, ponúkame uzatvorený cyklus skartácie dát a fyzickej likvidácie písomností.

Skartovanie realizujeme

www.mobilna-skartacia.sk
www.likvidacia-dat-bratislava.sk
www.skartovaniedokumentov.sk
www.mobilneskartovaniedokumentov.sk
www.skartovanie-archivov.sk

EKOway:

Tel.: +421 908 579 283,
        +421 908 579 273

e-mail: ekoway@ekoway.sk
         www.ekoway.sk

Skartácia dokumentov:

Tel. +421 915 11 06 56 


e-mail: info@skartacia.sk

EKOway s.r.o. 
Račianska 66, 831 02 Bratislava
IČO: 35 966 181 
DIČ: 2022090147

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38430/B

PageRank ikona zdarma